Mimořádná opatření

Vážení sportovní přátelé!

🆕Dle platných mimořádných opatření MZ ČR, které ošetřují konání hromadných akcí a Závazných pokynů řídícího orgánu ČSH, bude třeba respektovat a důsledně dodržovat nařízená opatření.
S těmi souvisí i používání roušky po celou dobu pobytu v hale 2. ZŠ Napajedla.
Při vstupu do budovy bude každý divák kontrolován a bude jeho povinností mít roušku nasazenou již při vstupu do haly a to tak, že bude překrývat nos i ústa.
Pokud by roušku u sebe neměl, lze ji zakoupit s platným lístkem na utkání. Bez roušky nebude do haly vpuštěn žádný divák!
Během utkání, před i po něm nesmí dojít k jakémukoliv kontaktu diváků s hráči, realizačními týmy, rozhodčími,zapisovateli a časoměřiči. Tudíž nebude dětem v rámci přestávky mezi poločasy umožněn vstup na hrací plochu !
Děkujeme ! 💛💚